+30 2310492851 |info@inofa.gr
Επιλογή Σελίδας

Το διαδίκτυο των πραγμάτων ως μέσο ιχνηλασιμότητας και παραγόντας για την ανάπτυξη μοντέλων κυκλικής οικονομίας

από | Ιαν 14, 2021 | Food Waste & Κυκλική Οικονομία, Ιχνηλασιμότητα, Τεχνολογίες για Ψηφιακό Μετασχηματισμό | 0 Σχόλια

Απευθυνθήκαμε στον Δρ. Νίκο Τσότσολα, τον ιδρυτη του Kalaθos, προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικότερα για τον Kalaθo και την εμπλοκή του στον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας.

http://www.kalathos.net/site/assets/img/elements/monitor3.png

(1) Ποια η σημασία της ιχνηλασιμότητας στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Όλοι και περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των προϊόντων αγροδιατροφής συνειδητοποιούν τη σημασία της ιχνηλασιμότητας αφενός στην ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και της ανάδειξης της ιδιαίτερης αξίας τους, και αφετέρου στη βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μελέτες σε διεθνές επίπεδο τεκμηριώνουν τα αναμενόμενα οφέλη για όλους τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων, τα οποία περιλαμβάνουν:

∙ βελτιωμένη ασφάλεια τροφίμων μέσω αποτελεσματικών ανακλήσεων

∙ νέα, αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα για όλα τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω πρακτικών συνεχούς αξιολόγησης των επιδόσεων 

∙ μείωση αποβλήτων με εφαρμογή κατάλληλου χειρισμού στη βάση της ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο προϊόντος

∙ αύξηση των πωλήσεων υψηλής αξίας προϊόντων μέσω της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο επίπεδο του καταναλωτή.

http://www.kalathos.net/site/assets/img/elements/monitor2.png

(2) Πως η πλατφόρμα Kalaθos προτίθεται να συνεισφέρει στο πρόγραμμα InoFA;

Η πλατφόρμα KalaΘos είναι ένα  ολοκληρωμένο εργαλείο πλήρους ιχνηλάτησης και B2B συνεργασίας στο χώρο των νωπών και ελαφρώς επεξεργασμένων προϊόντων αγροδιατροφής και στοχεύει στην τοποθέτηση προϊόντων υψηλής ποιότητας στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά με ένα μοναδικό τρόπο. Μέσα από τη χρήση παγκόσμιων προτύπων (GS1, UNECE) και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, παρέχει μέσω του διαδικτύου και μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών (smartphones, tablets), σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Η αξιοποίηση της Kalaθos στο πλαίσιο του InoFA θα ωφελήσει τα μέλη του cluster σε 3 επίπεδα:

i παραγωγούς/πωλητές

αποτελεσματική προώθηση προϊόντων, ανατροφοδότηση πληροφορίας από όλη την αλυσίδα εφοδιασμού -ακόμη και από τους καταναλωτές-, αύξηση της ποιότητας των προϊόντων τους μέσω της τεκμηριωμένης παρακολούθησης των συνθηκών παραγωγής και διακίνησης

ii για τους λιανεμπόρους

πλήρες set διαθέσιμης πληροφορίας που αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων, καλύτερη τοποθέτηση προϊόντων μέσω της αναβαθμισμένης αξίας τους

iii αγοραστές

πληροφορία σε πραγματικό χρόνο για διαθεσιμότητα, πλήρης διαμοιρασμός πληροφορίας με έντονη χρήση διεθνών standard, εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τα logistics.

(3)Πως τα συστήματα ιχνηλάτησης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας μπορούν:

∙ να ενσωματώσουν τον καταναλωτή

∙ να προάγουν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας;

Στους καταναλωτές τα συστήματα ιχνηλάτησης μπορούν να δώσουν μια ολική, νέα εμπειρία κατά την αγορά προϊόντων αγροδιατροφής, αφού πλέον μέσω εφαρμογών που θα έχουν στο κινητό τους, όπως π.χ. το Kalaθos Consumer App,  θα μπορούν να ακολουθούν όλη την ιστορία του προϊόντος από το χωράφι ή τη φάρμα μέχρι το ράφι καθώς και να αξιολογούν το προϊόν που καταναλώνουν, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμη ανατροφοδότηση πληροφορίας προς τα πίσω στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η πληροφορία αυτή θα αξιοποιείται για την παραγωγή προϊόντων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Οι τεχνικές πλήρους ιχνηλάτησης των τροφίμων μπορούν να υποστηρίξουν με ουσιαστικό τρόπο πρακτικές κυκλικής οικονομίας.  Η καινοτομία της Kalaθos έγκειται στο γεγονός ότι είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ιχνηλάτηση και πιο πέρα από τη διαδρομή “χωράφι – ράφι”, καλύπτοντας και το κομμάτι της ανακύκλωσης (βιομάζα, compost, etc), στο πλαίσιο μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει την ιχνηλασιμότητα “από το χωράφι – στο ράφι” και πίσω πάλι στο χωράφι, μειώνοντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την απόρριψη προϊόντων αγροδιατροφής που δεν είναι κατάλληλα προς κατανάλωση.

Ο Δρ. Νίκος Τσότσολας είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης. Εκτός του Kalaθou, το 2006 ίδρυσε την Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “Ambience Intelligent Engineering” που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του επιστημονικού management, της επιχειρηματικής ευφυΐας και των νέων τεχνολογιών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναπτύσσοντας καινοτόμα προϊόντα και λύσεις λογισμικού που απευθύνονται στην ελληνική και διεθνή αγορά. Τον Απρίλιο του 2011, η εταιρεία μετονομάζεται σε Green Project και οι δραστηριότητές της επεκτείνονται στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας, με εξειδίκευση στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το Kalaθos είναι μια πλατφόρμα που στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικτυακής συνεργασίας B2B μεταξύ πωλητών φρέσκων προϊόντων και εμπόρων που εστιάζουν στην ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα. Προσφέρει εργαλεία που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη μεσιτεία μεταξύ εμπόρων και πωλητών, καθώς και ολόκληρο το σύνολο των λειτουργιών logistics τέτοιων συναλλαγών.

Internet of Food Alliance (InoFA) Cluster Αγροδιατροφής

Ερευνητικοί – Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Κοινωνία των Πολιτών / Προμήθειες
Πρωτογενής Παραγωγή/ Τυποποίηση
Διανομή/ Λιανική Πώληση / Υπηρεσίες

Ο συνεργατικός σχηματισμός (cluster) καινοτομίας
InoFA (Internet of Food Alliance)