+30 2310492851 |info@inofa.gr
Επιλογή Σελίδας

Πιλοτική δράση στην Κρήτη ( Χρήση ενεργών μικροοργανισμών, εδαφοκάλυψης και ευφυών συστημάτων στην βιολογική καλλιέργεια της ελιάς) – Πράσινη ΙΚΕ

Home Συζητήσεις Χρήση ενεργών μικροοργανισμών, εδαφοκάλυψης και ευφυών συστημάτων στην βιολογική καλλιέργεια της ελιάς – Πρόταση της «Πράσινη ΙΚΕ» Πιλοτική δράση στην Κρήτη ( Χρήση ενεργών μικροοργανισμών, εδαφοκάλυψης και ευφυών συστημάτων στην βιολογική καλλιέργεια της ελιάς) – Πράσινη ΙΚΕ

 • Αυτό το θέμα είναι κενό.
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #968
  InoFA
  Keymaster

  Η ιδέα: Η ελαιοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια υφίσταται μεγάλη πίεση με τις τιμές του λαδιού να μειώνονται διαρκώς ενώ το κόστος παραγωγής αυξάνεται (κόστος εφοδίων, εργατικά κλπ). Επίσης σε μία περιοχή που ήδη υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με κύρια φαινόμενα την έλλειψη αρδευτικού νερού και την αύξηση της θερμοκρασίας σκοπεύουμε να μειώσουμε το στρες που προκαλείται στην ελιά μειώνοντας τις απώλειες του νερού μέσω της εξατμισοδιαπνοής. Στην παρούσα πρόταση θα συνδυαστούν τρεις τεχνολογίες οι οποίες είναι:  α) χρήση βιοενεργοποιητών εδάφους (για την μείωση των λιπασμάτων και την ενίσχυση της λειτουργίας των ελαιόδεντρων), β) εδαφοκάλυψη με νέα καινοτόμα βιοδιασπώμενα υλικά και γ) την εγκατάσταση αισθητήρων αγρού και την εφαρμογή τεχνικών ευφυούς γεωργίας. Αντικειμενικοί στόχοι: α) η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της δράσης των ενεργών μικροοργανισμών ώστε να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος από τα ελαιόδεντρα, β) η ελαχιστοποίηση του οικονομικού αλλά και περιβαλλοντικού κόστους της καταπολέμησης των ζιζανίων αφού αυτά θα καταπολεμούνται με την εδαφοκάλυψη. Επίσης η εδαφοκάλυψη θα μειώσει τις ποσότητες υγρασίας που χάνονται από το έδαφος με την εξατμισοδιαπνοή αφήνοντας διαθέσιμες ποσότητες για τις ελιές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. γ) η χρήση αισθητήρων θα δώσει την γνώση του μικροκλίματος στους καλλιεργητές και θα ξέρουν τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους ελαιώνες, δ) Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μίας φάρμας είναι δυνατό εφόδιο για την αγορά. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το Cool Farm Tool που είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και διοξειδίου του άνθρακα.

  Kατηγορίες εξόδων  που θα γίνουν για το έργο:

  • Μικροοργανισμοί  
  • Εδαφοκάλυψη 
  • Αναλώσιμα   
  • Έξοδα προσωπικού
  • Κόστος ψηφιακής υποδομής ( gateway, soil sensors)

  Τίτλος Ενότητας εργασίας: Χρήση ενεργών μικροοργανισμών, εδαφοκάλυψης και ευφυών συστημάτων στην βιολογική καλλιέργεια της ελιάς

  Εμπλεκόμενοι: 

  • Πράσινη ΙΚΕ
  • Προμηθευτές:
   • o Μακρής AGRO προμηθεύει και εφαρμόζει Μικροοργανισμούς  
   • o Creta plast προμηθεύει και τοποθετεί εδαφοκάλυψη
   • o Green Projects ψηφιακή υποδομή

  Περίληψη δράσης – Αντικειμενικοί σκοποί

  Σε ελαιώνες τοποθετούνται αισθητήρες αγρού ενώ ενσωματώνονται μικροοργανισμοί στο έδαφος και γίνεται εδαφοκάλυψη. Αναμενόμενα οφέλη: 

  1. Αύξηση θερμοκρασίας εδάφους και πρωίμιση ανάπτυξης ελαιόδεντρου ώστε να περάσει τα ευαίσθητα στάδια (π.χ. άνθιση) κάποιες μέρες νωρίτερα και να μην επηρεαστεί από τις συνθήκες μειωμένης υγρασίας που επιτείνονται όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι. 

  2. Περιορισμός της βλάστησης των ζιζανίων με μηχανικά μέσα (εδαφοκάλυψη) και αποφυγή ζιζανιοκτονίας με χημικά ή με καλλιεργητικά μέσα. Τα χημικά επιβαρύνουν το περιβάλλον με υπολείμματα ενώ η χρήση μηχανημάτων διαταράσσει το έδαφος, σε επικλινείς ελαιώνες συντελεί στην διάβρωση και υποβάθμιση του εδάφους ενώ η χρήση γεωργικών ελκυστήρων σημαίνει κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και έκλυση καυσαερίων στην ατμόσφαιρα. Τέλος και η χημική και η μηχανική μέθοδος επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής σε σημαντικό βαθμό. 

  3. Η χρήση των μικροοργανισμών ενεργοποιεί τους μηχανισμούς του φυτού και επηρεάζει την  φυσιολογία της ρίζας. Σε πιλοτικά έργα που ήδη έχουν δείξει αποτελέσματα σε ελαιώνες της Κρήτης δοκιμάστηκαν μικροοργανισμοί και μειώθηκε η χρήση συνθετικών λιπασμάτων χωρίς να επηρεαστεί η απόδοσή τους ενώ ενισχύθηκε η ευρωστία των ελαιόδεντρων.

  4. Η τοποθέτηση αισθητήρων αγρού θα δώσει σαφή εικόνα στους παραγωγούς σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες και θα τους επιτρέψει να κάνουν τις διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες στον κατάλληλο χρόνο με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα μπορούν να γνωρίζουν αναμενόμενο χρόνο εμφάνισης εχθρών και ασθενειών και να είναι σε εγρήγορση για την αντιμετώπισή τους.  

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.